Emlékérem – Emlékülés

Nehéz időkben kell égő fáklyát, keresztet felmutatni, mutatni vele a helyes irányt, a kitűzött célt. Ilyen fáklya volt Sárközy Péter professzor (Péter bácsi), a Biokultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke. Olyan kimagasló tudással, a haza, a nemzet iránt és a biokultúra iránt elkötelezett hittel volt a magyar biomozgalom vezetője, mely mindenkiben elismerést és nagy tiszteletet váltott ki. Embersége, humanizmusa, szigorú erkölcsisége volt az az erő, mely mozgalmunkat kiemelte a hasonló zöld szervezetek közül. A szeretetet, az összefogást hirdette és úgy is élt. Bölcs véleménye, nyugodt, higgadt állásfoglalása útmutatás volt.

Távoztával óriási űr keletkezett. Ezt betölteni nem lehetett, de hiányát csökkenteni kívántuk, amikor szellemiségének megőrzésére emlékérmet hoztunk létre, amelyet olyan kimagasló személyek kaphatják, akik Sárközy Péternek a szellemiségéhez méltóan, alkotó módon járulnak hozzá a biokultúra értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.

Az alapítvány névadójára emlékezve, emlékének tisztelegve halálának évfordulóján megkoszorúzzuk az Óbudai temetőben lévő sírját. Ezt követően Tudományos Emlékülésen emlékezünk meg munkássá-gáról. A tudományos emléküléseken az ökogazdálkodás, a biokultúra, a bioéletmód egy-egy aktuális témáját dolgozzuk fel. Az emlékülések dr. Sárközy Péter korábbi munkahelyein, a volt Kertészeti Egyetemen, illetve az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban ünnepélyes körülmények között kerülnek megrendezésre, melyeken részt vesznek a család tagjai is. Az emlékülés kiemelkedő eseménye a Sárközy Emlékérem átadása.

A Sárközy Péter Emlékérmet, a vele járó bronz emlékplakettet, oklevelet és a pénzjutalmat azok nyerhetik el, akik a díj névadójának szellemiségéhez méltóan, alkotó módon járulnak hozzá a biokultúra értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez vagy népszerűsítéséhez. A díjazott személyéről – a Kuratórium tagjainak, valamint a korábbi díjazottak javaslatai alapján – a Kuratórium Elnöke dönt.

Kitüntetettek:

2001 Parádi Andor
2002 † dr. Sebők M. Péter
2003 † dr. Szalay László
2004 Korgáné dr. Jánosik Zsuzsa
2005 Hubai Imre
2006 dr. Köhler Mihály
2007 dr. T. Veress Éva
2008 Muntyán Istvánné
2009 Lakatos Jenő
2010 Budaházi Antal
2011 dr. Medgyessy István
2012 † Boros Csaba
2013 prof. dr. Tereza Horvat Senderović
2014 dr. Palik László
2015 dr. Drexler Dóra
2016 dr. Albert Imre
2017 Daróczi Istvánné
2018 Palik Klára
2019 Parádi Andorné

† Bodnár György 

2021 Nagy Gyuláné